KRM

Undervisning

Fokus på middelalderen

Utstein kloster tilbyr omvisning for grunnskole, videregående skole, høyere utdanning og voksenopplæring. Elevene får et innblikk i temaer som kirke- og klosterliv, religiøse forhold og byggeskikk i middelalderen, overgangen fra vikingtid til middelalder, og livet på Utstein i herregårdstiden på 1700-tallet.

Et besøk på Utstein er særlig relevant for klasser som jobber med middelalderen som tema i samfunnsfag. Elevene får bli med på en spennende omvisning inne i selve klosteranlegget, og må løse en sporløype i klosterhagen. Etter at formidlingsopplegget er ferdig kan klassen spille Kaste på munk ute i klosterhagen, en lek med røtter tilbake til middelalderen.

Formidlingsopplegget tar opp følgende kompetansemål i samfunnsfag:

  • Gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga.

  • Fortelje om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden.

Inngang og omvisning er gratis for alle typer utdanningsinstitusjoner når besøket er avtalt på forhånd. For at gruppen skal få det beste tilbudet er det viktig for oss å kjenne antall deltakere, alderstrinn og faglige forutsetninger og forventninger i forkant av besøket.

Skoler som får tildelingen gjennom DKS kan bestille egen buss til og fra klosteret. Klokkeslett avtales mellom skolene og museet.