KRM

Om museet

Norges best bevarte middelalderkloster

Utstein kloster er i dag et spennende museum. Utstein er Norges best bevarte middelalderkloster. Klosteret ligger i nydelige omgivelser på Mosterøy, en 30 minutters kjøretur nord for Stavanger. Det åpne, vakre landskapet har hatt tiltrekning på mennesker til alle tider. I følge soga hadde Harald Hårfagre sin kongsgård her allerede på 800-tallet. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet. I dag er Utstein kloster et unikt museum som forteller historier som strekker seg over mer enn 1000 år, i et evig og særegent kulturlandskap.

Utstein Kloster er i dag forvaltet av Museum Stavanger (MUST). Museet arrangerer konserter og publikumsarrangementer gjennom året, og har en samarbeidsavtale med Utstein kloster Hotell som leier ut lokaler til kurs, konferanse og selskap. Ønsker du å overnatte på Utstein kloster, er det faktisk mulig.

Kongsgård og kloster

Utstein opptrer i historiske kilder allerede på 1000-tallet, og da som kongsgård for Harald Hårfagre etter slaget i Hafrsfjord i år 872. Klosteret ble bygd fra 1260-årene, men det er mulig at noen bygningsdeler er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdanlegg. Kirken er enestående i sitt slag i Norge, med tårnet plassert midt mellom kor og skip.

Munkene var presteviede kanniker som tilhørte augustinerordenene. De hadde en streng disiplin med regelmessig bønn, skriftlesning og messer. Klosteret har neppe hatt mer enn 12 kanniker på det meste, men hadde trolig et betydelig antall tjenestefolk som stod for blant annet gårdsstell, bygningsarbeid og matlaging. Klosteret eide betydelige jordeiendommer og hadde nok inntekter til å brødfø 250 personer årlig.

Fogdegård og kirke

Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt. Da fogden Christopher Garmann flyttet hit i 1750 ble anlegget satt i stand, men til dels sterkt forandret. Klosterbygningene var våningshus for Utstein gard fram til begynnelsen av 1930-årene, da klosteret ble skilt ut fra gården og overtatt av Stiftelsen Utstein Kloster. Etterkommerne etter Christopher Garmann driver fortsatt Utstein gard og har gardsutsalg i et fint restaurert sjøhuset nedenfor klosteret.

Omkring 1900 ble kirkens kor og tårn restaurert, mens det øvrige anlegg ble satt i stand i 1950- og 60-årene. Utstein kloster åpnet som museum i 1965. Stiftelsen Utstein Kloster ble innlemmet i Museum Stavanger (MUST) i januar 2012.