KRM

VisitUtstein

Felles løft for lokale aktører

UTSTEIN KULTURMILJØ

Navnet Utstein skriver seg opprinnelig fra et lite skjær vest for Klosterøy, hvor Utstein Gard og Utstein Kloster ligger. Garden ble fredet i 1999 under kulturminneloven som Utstein kulturmiljø. Det fredede området dekker totalt et areal på om lag 2500 dekar og omfatter hele garden, Klostervågen og Fjøløysundet, samt en sone på inntil 220 meter fra land i sjøen utenfor. Formålet med fredingen var å sikre og ivareta det særpregede kulturmiljøet og beitemarkene ved Utstein Kloster. Det sies i forskriften om fredningen at dette området har særlig nasjonal verdi med de kulturhistoriske, landskaps- og landbruksmessige elementene som gir området særpreg. På Klosterøy er det dyr på innmark og kulturbeite året rundt og begrenset adgang til ferdsel. Se turanbefalinger i nærområdet her.

VISITUTSTEIN

Vi er flere aktører i nærområdet ved Utstein som har vurdert å sette i gang en felles satsing om aktiviteter for å fremme mat og reiseliv, og med det styrke destinasjonsmarkedsføringen av Utstein. Aktørene er listet under her.

VisitUtstein er et felles løft for aktørene som holder til på og i nærheten av Utstein. Vi tilbyr hver for oss opplevelser som sammen gir spennende muligheter for deg som vil ta turen ut hit. Vi er i startfasen av samarbeidet og kommer til å utvikle nye konsept og opplevelser etter hvert.

Rogaland er kanskje landets mest spennende matregion. Her har vi et mangfold av mat- og drikkeprodusenter som leverer råvarer og produkter av høy kvalitet. Den felles satsingen vi fremover vil gjøre på Utstein for mat, natur og kultur innebærer også at vi vil identifisere lokale produsenter av lokal mat og drikke i regionen. Kom til Utstein for å smake både ureist, kortreist og bereist mat!

visitutstein.com har vi laget en felles kalender. Her kan du se relevante aktiviteter hos aktørene/i området, sjekke ut spennende konsepter og opplevelser, samt se en oversikt over produsenter av mat og drikke i området.

UTSTEIN KLOSTER

Utstein Kloster er Norges eneste stående middelalderkloster. Klosteret og klosterhagen ligger midt i hjertet av Utstein Gard og var i familiens eie frem til 1933. I dag eies klosteranlegget av en stiftelse og drives av Museum Stavanger ( MUST). MUST er en unik kombinasjon av museer, som dekker så varierte fagområder som natur-, kultur – og kunsthistorie, samt sjøfart og industri.

Åpningstider: (med forbehold om endringer, alltid oppdatert oversikt her). For mer informasjon om Utstein Kloster, se her.

UTSTEIN KLOSTER HOTELL

Utstein Kloster Hotell er et kurs- og konferansehotell som ligger like i nærheten av Klostergarden og Utstein Kloster. Hotellet er kjent som et flott hotell for bryllup. Kurslokalene, konferanselokalene og selskapslokalene har alle fasiliteter. Hotellet har varierende åpningstider. Det er gjestekai og kommunal kai like ved hotellet som båter kan legge til ved. Se deres nettside for mer informasjon.

PILGRIMSGARDEN

Pilegrimsgarden er etablert som et senter for stillhet, bønn, pilegrimsvandring og åndelig veiledning. Den ligger Utstein Kloster og Utstein Kloster Hotel, i ytterkanten av området til Utstein Gard. På Pilegrimsgarden ønsker de å føre videre noe av den gamle bønnetradisjonen fra klosterlivet. De har renovert det gamle skulebygget på Klosterøy og tilbyr der retreats, kurs og indre og ytre pilegrimsvandringer. Pilegrimsgarden egner seg for overnatting og stille dager. Se mer informasjon her.

FJØLØY FORT OG FJØLØY FYR

Fjøløy fort ligger på Fjøløy, naboøya til Klosterøy og Mosterøy. Da krigen sluttet i 1945, overtok det norske forsvaret området på Fjøløy og i 1950-årene ble det hovedfort i Rogaland. I 1980-årene ble det modernisert og brukt som øvingsområde til det ble nedlagt i 2009. Rennesøy kommune overtok siden hele fortet og omgjorde det til et friareal etter at området var blitt sikret. Her kan du blant annet oppleve gamle kanoner, brakker og bunkere i et nydelig landskap med flott utsikt. Det er også klatreløyper her. Naturen på Fjøløy er veldig variert og det er mulig at se på alt fra holmer og strandberg til sørvendte lyngkledde lier. Du kan enten spasere fra parkeringsplassen for Fjøløy fyr og Fjøløy fort. Sving inn til venstre rett før klosteret og kjør rett fram til du kommer til parkeringsplassen. Det er en egen parkeringsplass for bevegelseshemmede litt nærmere fyret. Det tar rundt fem minutter å gå fra hovedparkeringsplassen til fyret, og turen egner seg godt for familier med barn. Fjøløy fyr ligger på den ytterste spissen av Fjøløy, rett i havgapet. Fyret ble opprettet i 1849. Det ble lagt strategisk til, midt i innseilingen til Stavanger og Ryfylke. Fyret har god utsikt og Karmøy, Kvitsøy og Randaberg ses i et stort panorama. Les mer om området her

GALLERI UTSTEIN

Galleri Utstein holder til på Askje Vest, like ved avkjørselen til Mosterøy og Utstein Kloster. De har rammeverksted og selger lokal billedkunst og brukskunst, samt fine gave- og interiørartikler. Aina Østerhus som driver galleriet har også eget lysstøperi. Se mer informasjon om Galleri Utstein her.