KRM

Kontakt Utstein kloster

Telefonnummer og kontaktinformasjon

Museum Stavanger (MUST) eier klosteret og står for konsertprogram og museumsvirksomhet.

Klosteret, kun i åpningstid (søndager kl. 12-17): 458 43 926

Ellers i uken, kontakt MUST: 51 84 27 00

Mail: post@museumstavanger.no


Utstein Kloster Hotell har en leieavtale med MUST og driver overnatting, konferanse og selskapsvirksomhet på klosteret.

Kontakt: 51 72 01 00

Mail: post@utsteinklosterhotell.no


Den Norske Kirke står for gudstjenester, barnedåp og vielser i Utstein kloster kirke.

Kontakt: 51 84 04 00

Mail: post.stavanger@kirken.no