KRM

Vår nabo Klostergarden

- lokalprodusert kvalitetsmat

Klostergarden har sitt utspring i Utstein Gard. Utstein Gard har vært slektsgard fra år 1700 og Utstein Kloster var våningshus på garden frem til 1933. Det er rike tradisjoner for å utvikle kvalitetsmat på Klostergarden, og de lover deg trygg og god mat bygget på generasjoner med kunnskap og ektefølt engasjement for jordbruket og dyrehold. I dag drives garden av Inger Lise og Anders Schanche Rettedal. De har rundt 600 vinterfôra sau, 1600 slaktegris, 15-30 utegående gris, 25 ammekyr og et stort kulturlandskap å holde i hevd. I tillegg har de 45 flinke produsenter i nærområdet som leverer Klosterlam inn under sitt varemerke. De har nylig etablert et gardsutsalg, like nedenfor klosteret, i et gammelt sjøhus fra 1860 som er fullt ut restaurert. Her vil de starte med utleie av båt, sykler og kajakker, i tillegg til salg av plussprodukter fra egen og andres garder.

Klostergardens gardsutsalg ble åpnet i sjøhuset nedenfor Utstein kloster av landbruksminister Jon Georg Dale 29. mai 2018.

Se klostergarden.no for mer informasjon.