KRM

Riksantikvaren på Utstein-besøk

Utstein kloster er et fredet anlegg og et sjeldent kulturminne. Derfor var riksantikvar Hanna Geiran en ekstra interessert gjest på Utstein under Rikssamlingsjubileet 15. juni.

Utstein kloster er det eneste middelalderklosteret som er bevart i Norge, og dermed et verdifullt kulturminne. Riksantikvaren er myndigheten som har ansvar for kulturminnene våre. Da riksantikvar Hanna Geiran og hennes ledergruppe besøkte Utstein i forbindelse med markeringen av rikssamlingsjubileet 15. juni, møtte hun ledelsen i Museum Stavanger, MUST.

Stort behov for vedlikehold

Administrerende direktør i MUST Siri Aavitsland, avdelingsdirektørene Inge Eikeland og Britta Goldberg diskuterte mulighetene og begrensningene ved Utstein kloster med riksantikvaren og Kate Irene Jellestad Syvertsen, seksjonssjef for kulturarv i Rogaland fylkeskommune.

Klosteret på Utstein trenger kontinuerlig vedlikehold, og med penger fra Riksantikvaren er MUSTs folk i gang med å restaurere kirketårnet.

Kongsgård

Under rikssamlingsjubileet var Utstein et stopp for vikingskipene på vei fra Avaldsnes til Hafrsfjord. Grunnen til det er at Utstein er antatt å være stedet der Harald Hårfagre hadde en av sine kongsgårder, og det skal ha vært dit han dro etter slaget i Hafrsfjord rundt 872. Så Utstein har hatt en plass i historien i minst 1150 år og skal tas vare på for å fortsette å ha det.